środa, 2 październik 2013 04:32

Instytut Filologii Polskiej UAM

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Instytut Kultury Europejskiej  UAM w Gnieźnie

zapraszają do wzięcia udziału w

XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej

pod tytułem

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji,

która odbędzie się

w dniach 20-22 września 2014 roku w Gnieźnie.

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7

Celem konferencji jest prezentacja specyfiki nazewniczej jak najszerszej grupy onimów i pełnionych przez nie funkcji zarówno we współczesnym świecie, jak i w przeszłości. Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić kognitywne podstawy procesów nazywania, przyczyny przemian nazewniczych, motywy kreacji historycznych oraz nowych nazw własnych. Interesują nas nowe propozycje metodologiczno-badawcze w zakresie pełnionych przez onimy funkcji.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów:

 • najdawniejsze i najnowsze nazwy własne w kontekście współczesnych przemian kulturowych i komunikacyjnych,
 • nomina propria we współczesnym i historycznym dyskursie,
 • moda nazewnicza,
 • nowe nazwy – nowe media,
 • pragmatyka nazewnicza (efektywna komunikacja z udziałem nazw własnych),
 • konteksty nazewnicze,
 • funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej i uzualnej,
 • hierarchie funkcji a klasy onimów,
 • funkcje języka naturalnego a funkcje nazw własnych,
 • identyfikacja i komunikacja,
 • przyczyny zmian nazewniczych (antroponimów i toponimów),
 • kognitywne podstawy procesów nazywania.

Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres

mioko@amu.edu.pl do 30 kwietnia 2014 roku.

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN i obejmuje koszty udziału w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, w tym, uroczystą kolację oraz przygotowanie i opublikowanie tomu pokonferencyjnego. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Termin uiszczenia opłaty upływa 30 kwietnia 2014 roku.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sekretarze konferencji

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing

dr Patryk Borowiak, mgr Ewa Nowak-Pasterska