środa, 2 październik 2013 04:32

Інститут польської філології УАМ

Кафедра граматики сучасної польської мови й ономастики

Інститут слов’янської філології УАМ

Інститут європейської  культури УАМ в Ґнєзно

запрошують Вас взяти участь у роботі

XIX Міжнародної і Загальнопольської ономастичної конференції

на тему

Функції власних назв у культурі та комунікації,

якa відбудеться

20-22 вересня 2014 року в Ґнєзно.

Місце проведення: Інститут європейської культури УАМ, вул. Юзефа Костшевського, 5-7.

Мета конференції: презентація номінативної специфіки якнайширшої групи онімів та їхніх функцій у сучасному світі та в минулому. Предметом для роздумів прагнемо зробити когнітивні основи номінаційних процесів, причини змін у номінації, мотиви творення як історичних, так і нових онімів. Нас цікавлять нові методологічно-дослідницькі пропозиції в області функцій власних назв.

Робота конференції відбудеться за такими напрямками:

 • найдавніші й найновіші власні назви в контексті сучасних культурних та комунікаційних змін;
 • nomina propria в сучасному та історичному дискурсі;
 • мода в номінації;
 • нові назви – нові медіа;
 • прагматика номінації (ефективна комунікація з участю власних назв);
 • номінаційні контексти;
 • функції власних назв в літературному та узуальному просторі;
 • ієрархії функцій і класи онімів;
 • функції природної мови і функції власних назв;
 • ідентифікація і комунікація;
 • причини номінаційних змін (антропонімів і топонімів);
 • когнітивні основи номінаційних процесів.

Заявку просимо надсилати на адресу mioko@amu.edu.pl до 30 квітня 2014 року.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок становить 350 PLN і включає кошти участі в конференції, конференційні матеріали, харчування включно з урочистою вечерею, а також приготування і публікацію збірника. Оргвнесок не включає вартості проживання.

Термін оплати закінчується 30 квітня 2014 року.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP 

Голова організаційного комітету                                        Секретарі конференції

проф. др габ. Ірена Сарновська-Ґефінґ                               др Патрик Боров’як, мгр Ева Новак-Пастерська