środa, 2 październik 2013 04:32

Institut za poljsku filologiju UAM

Odsek za gramatiku savremenog poljskog jezika i onomastiku

Institut za slovensku filologiju UAM

Instytut za evropsku kulturu  UAM u Gnjeznu

pozivaju na učešće na

XIX Međunarodnoj i opštepoljskoj onomastičkoj konferenciji

pod naslovom

Funkcije vlastitih imena u kulturi i komunikaciji,

koja će se održati

od 20-22. septembra 2014. godine u Gnjeznu

Mesto konferencije: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7, Gnjezno

Cilj konferencije je prezentacija onomastičke specifičnosti što šire grupe onima i funkcija koje one vrše, kako u savremenom trenutku, tako i u prošlosti. Želeli bismo da predmet razmatranja budu kognitivne osnove procesa imenovanja, uzroci onomastičkih promena, motivi istorijskih kreacija i novih vlastitih imena. Interesuju nas novi metodološko-istraživački predlozi u oblasti funkcija koje vrše onimi.

Tematski krugovi koje predlažu organizatori:

 • najstarija i najnovija vlastita imena u kontekstu savremenih kulturoloških i komunikacijskih promena,
 • nomina propria u savremenom i istorijskom diskursu,
 • onomastička moda,
 • novi nazivi – novi mediji,
 • onomastička pragmatika (efektivna komunikacija uz učešće vlastitih imena),
 • onomastički konteksti,
 • funkcije vlastitih imena u književnom i uzusnom prostoru,
 • hijerarhije funkcije i klase onima,
 • funkcije prirodnog jezika i funkcije vlastitih imena,
 • identifikacija i komunikacija,
 • razlozi onomastičkih promena (antroponima i toponima),
 • kognitivne osnove onomastičkih procesa.

Molimo da popunjeni formular  pošaljete na na adresu

mioko@amu.edu.pl do 30. aprila 2014. godine.

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 350 zlota i obuhvata troškove učešća na konferenciji, konferencijske materijale, hranu, uključjujući i svečanu večeru, kao i pripremu i objavljivanje zbornika. Kotizacija ne obuhvata troškove prenoćišta.

Rok za uplatu kotizacije ističe 30. aprila 2014. godine.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP 

Predsedavajuća Organizacionog komiteta

Sekretari konferencije

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing

dr Patryk Borowiak, mgr Ewa Nowak-Pasterska