KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing Komitet Organizacyjny prof. dr hab. Karol Zierhoffer prof. dr hab. Bogdan Walczak prof. dr hab. Eliza Grzelak prof. dr hab. Mariola Mikołajczak prof. dr hab. Mieczysław Balowski prof. dr hab. Andrzej Sieradzki dr Magdalena Graf dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska Sekretarze dr Patryk Borowiak mgr Ewa Nowak-Pasterska