KOMITET HONOROWY

JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski