środa, 2 październik 2013 04:32

Institut za poljsku filologiju UAM

Odsjek za gramatiku suvremenoga poljskoga jezika i onomastiku

Institut za slavensku filologiju UAM

Institut za europsku kulturu UAM u Gnieznu

pozivaju na sudjelovanje na

XIX. međunarodnoj i općepoljskoj onomastičkoj konferenciji

naziva

Funkcije vlastitih imena u kulturi i komunikaciji

koja će se održati

od 20. do 22. rujna 2014. godine u Gnieznu.

Mjesto konferencije: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7, Gniezno

Cilj je konferencije predstaviti onomastičke specifičnosti što šire skupine onima i funkcija koje one vrše, kako u sadašnjosti, tako i u prošlosti. Željeli bismo da predmet razmatranja budu kognitivne osnove procesa imenovanja, uzroci onomastičkih promjena, motivi povijesnih kreacija i novih vlastitih imena. Zanimaju nas novi metodološko-istraživački prijedlozi na području funkcija koje vrše onimi.

Tematski krugovi koje predlažu organizatori:

 • najstarija i najnovija vlastita imena u kontekstu suvremenih kulturoloških i komunikacijskih promjena,
 • nomina propria u suvremenom i povijesnom diskursu,
 • onomastička moda,
 • novi nazivi – novi mediji,
 • onomastička pragmatika (efektivna komunikacija uz udjel vlastitih imena),
 • onomastički konteksti,
 • funkcije vlastitih imena u književnom i uobičajenom (svakodnevnom) prostoru,
 • hijerarhije funkcije i klase onima,
 • funkcije prirodnog jezika i funkcije vlastitih imena,
 • identifikacija i komunikacija,
 • razlozi onomastičkih promjena (antroponima i toponima),
 • kognitivne osnove onomastičkih procesa.

Molimo da popunjeni formular  pošaljete na adresu

mioko@amu.edu.pl do 30. travnja 2014. godine.

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 350 zlota i obuhvaća troškove sudjelovanja na konferenciji, konferencijske materijale, hranu, uključujući i svečanu večeru, kao i pripremu i objavljivanje zbornika. Kotizacija ne obuhvaća troškove noćenja.

Rok za uplatu kotizacije istječe 30. travnja 2014. godine.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP