KONTAKT

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing e-mail: sarna@amu.edu.pl Sekretarze: dr Patryk Borowiak e-mail: patryk@amu.edu.pl mgr Ewa Nowak-Pasterska e-mail: ewa.n@amu.edu.pl XIX MiOKO Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM ul. Aleksandra Fredry 10 61-701 Poznań tel. 0048 61 8294521 fax 0048 61 8294530 e-mail: mioko@amu.edu.pl