środa, 2 październik 2013 04:32

Ústav polské filologie UAM

Oddělení současné gramatiky polského jazyka a onomastiky

Ústav slovanské filologie UAM

Ústav evropské kultury UAM v Hnězdně

srdečně zvou na

XIX. mezinárodní onomastickou konferenci

nazvanou

Funkce proprií v kultuře a komunikaci,

která se koná

ve dnech 20.-22. září 2014 v Hnězdně.

Místo konání: Ústav evropské kultury UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5-7.

Cílem konference je popis specifických vlastností široké skupiny vlastních jmen a funkcí, které plní v současnosti, jak rovněž v minulosti. Předmětem zkoumání budou kognitivní základy procesu pojmenovávání, příčiny a důsledky změny názvu, motivace historické kreace a vzniku nových proprií. Průvodním tématem jsou rovněž nové metodologicko-výzkumné metody analýzy funkcí vlastních jmen, jaké v současnosti plní.

Tematické okruhy:

 • nejstarší a nejnovější propria v kontextu současných kulturních a komunikačních proměn,
 • nomina propria v historickém a současném diskursu,
 • modní trendy v pojmenovávání,
 • nové názvy – nová média,
 • pragmatika pojmenování (efektivní komunikace při užití proprií),
 • kontexty pojmenování,
 • funkce proprií v literárním prostoru a v úzusu,
 • hierarchie funkcí a tříd proprií,
 • funkce přirozeného jazyka a funkce proprií,
 • identifikace a komunikace,
 • důvody změn proprií (toponyma a antroponyma),
 • kognitivní základy procesu pojmenovávání.

Vyplněný registrační formulář zašlete, prosím, na adresu:

mioko@amu.edul.pl do 30. dubna 2014.

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí 350 PLN a pokrývá náklady spojené s účastí na konferenci, konferenční materiály, jídlo (spolu se slavnostní večeří) a přípravu a zveřejnění konferenčního sborníku. Poplatek nezahrnuje náklady spojené s přenocováním.

Konečný termín pro zaplacení konferenčního poplatku je 30. dubna 2014.

Poplatek uhraďte na bankovní účet UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
ve zprávě pro příjemce uveďte /K00000430/.

Zahraniční bankovní převody směrujte na bankovní účet:
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP

      Vedoucí organizačního týmu                                            Tajemníci konference

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing           dr Patryk Borowiak, mgr Ewa Nowak-Pasterska