Wspólne posiedzenie Polskiej Komisji Onomastycznej przy ICOS oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy MKS

poniedziałek, 4 sierpień 2014 06:48

Posiedzenie PKO c/o ICOS i KOS c/o MKS (Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów) w dniu 20 września br.  o godz. 19.15

Prowadzenie: prof.zw. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Adres: Hotel Pietrak, ul. Chrobrego 3, Gniezno

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Prof. dr hab. Edward Breza, wystąpienie i dyskusja na temat: „Sytuacja języka i onimii kaszubskiej”

3. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków zagranicznych

4. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich

5. Wspomnienie Onomastów zmarłych w latach 2012–2014

6. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia