Otwarcie Konferencji

środa, 17 wrzesień 2014 08:33

Otwarcie XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej

20 września 2014

 

(Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, godz. 9.00)

 

PROGRAM RAMOWY

  1. Prof. Dr hab. Karol Zierhoffer – powitanie zaproszonych Gości i Uczestników  Konferencji

  1. Wystąpienie JM Rektora UAM

  1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

  1. Wystąpienie Prezydenta ICOS (International Council of Onomastic Sciences)

  1. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gniezna

  1. Wystąpienie Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego

  1. Otwarcie MiOKO XIX

Przemówienia okolicznościowe – Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (Kraków IJP przy PAN), przewodnicząca Polskiej Komisji Onomastycznej przy ICOS

–         gratulacje dla Profesora Milana Harvalika z okazji objęcia prezydentury ICOS

–         życzenia z okazji 90. urodzin Profesora Karola Zierhoffera

  1. Wystąpienia Jubilatów