KOS

Posiedzenie PKO c/o ICOS i KOS c/o MKS (Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów) w dniu 20 września br.  o godz. 19.15

Prowadzenie: prof.zw. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Adres: Hotel Pietrak, ul. Chrobrego 3, Gniezno

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Prof. dr hab. Edward Breza, wystąpienie i dyskusja na temat: „Sytuacja języka i onimii kaszubskiej”

3. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków zagranicznych

4. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich

5. Wspomnienie Onomastów zmarłych w latach 2012–2014

6. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia

 

——————————————————————————————————————————————

Komisja Onomastyki Słowiańskiej

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

  

Przewodniczący KOS:

prof. Artur Gałkowski (Polska)

kontakt: artgal@interia.pl  lub  agalkowski@uni.lodz.pl

 

Vice-przewodniczący:

prof. Jaromír Krško (Słowacja)

kontakt: Jaromir.Krsko@umb.sk

 

Strona internetowa:

www.onomastyka.uni.lodz.pl

 

Członkowie honorowi:

prof. Rudolf  Šrámek (Czechy)

prof. Karol Zierhoffer (Polska)

Członkowie zwyczajni:

Maria Angelova-Atanasova (Bułgaria)

Mieczysław Balowski (Polska)

Elena Berezovič (Rosja)

Grazilde Blažene (Litwa)

Inge Bily (Niemcy)

Maria Biolik (Polska)

Edward Breza (Polska)

Dunja Brozović-Rončević (Chorwacja)

Enzo Caffarelli (Włochy)

Aleksandra Cieślikowa (Polska)

Barbara Czopek-Kopciuch (Polska)

Jerzy Duma (Polska)

Liliana Dymitrowa-Todorova (Bułgaria)

Tamás Farkas (Węgry)

Artur Gałkowski (Polska)

Elżbieta Foster (Niemcy)

Dmytro Grygorovyč Bučko (Ukraina)

Snežana Gudurić (Serbia)

Milan Harvalík (Czechy)

Irena Kałużyńska (Polska)

Ihar L. Kapiloł (Białoruś)

Miroslava Knappová (Czechy)

Irina Kryukova (Rosja)

Jaromir Krško (Słowacja)

Władysław Lubaś (Polska)

Vasil Lučik (Ukraina)

Romana Łobodzińska (Polska)

Halyna Matsiuk (Ukraina)

Maria Malec (Polska)

Radmilo Marojević (Serbia)

Hanna M. Mezenka (Białoruś)

Mariola Mikołajczakowa (Polska)

Meri Momirovska (Macedonia)

Robert Mrózek (Polska)

Pavol Odaloš (Słowacja)

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Polska)

Mariusz Rutkowski (Polska)

Irena Sarnowska-Giefing (Polska)

Ludwig Selimski (Bułgaria)

Adam Siwiec (Polska)

Katarzyna Skowronek (Polska)

Tatiana Sokolova (Rosja)

Jan Sosnowski (Polska)

Viktor P. Šulgač (Ukraina)

Silvo Torkar (Słowenia)

Elżbieta Umińska-Tytoń (Polska)

Bogdan Walczak (Polska),

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Polska)

Jurgen Udolph (Niemcy)

Natalia Vasileva (Rosja)

Elka Yacheva-Ulchar (Macedonia)

Christian Zschieschang (Niemcy)

Irina M. Železniak (Ukraina)

Aktualizacja: 06.02.2014