środa, 2 październik 2013 04:32

Институтът по полска филология UAM

Катедрата по граматика на съвременния полски език и ономастика

Институтът по славянска филология UAM

Институтът по европейска култура на UAM в Гниезно

Ви канят на

XIX Международна и полска ономастична конференция

Функции на собствените имена в културата и комуникацията

която ще се състои

на 20-22 септември 2014 година в Гниезно.

в Института по европейска култура на адрес: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7

Целта на конференцията е да представи особеностите на колкото може по-голяма група имена и изпълняваните от тях функции както в съвременния свят, така и в миналото. Обект на нашите дискусии ще бъдат когнитивните основи на процеса на даване на имена, причините за промяна на имената, мотивацията на стари и новосъздадени лични имена. Ще търсим нови методики за изследване на функциите на имената.

Тематични предложения:

 • стари и нови собствени имена в контекста на съвременните културни промени и променящите се условия за комуникация,
 • nomina propria в исторически и съвременен дискурс,
 • тенденции и мода при избора на имена,
 • нови имена – нови медии,
 • прагматика (ефективна комуникация при употребата на лични имена),
 • контексти на имената,
 • функции на собствените имена в литературата и езиковия узус,
 • йерархия на функциите и класификация на имената,
 • функциите на езика спрямо функциите на собствените имена,
 • идентитет и комуникация,
 • причини за промяна на имената (антропоними и топоними),
 • когнитивни основи на процеса на даване на имена.

bg_formularz.doc

Моля, изпратете попълнения регистрационен формуляр (bg_formularz.doc)

на адрес: mioko@amu.edu.pl до 30 април 2014 година.

Таксата за участие в конференцията е 350 злоти и покрива информационните материали, закуските и обядите – в това число тържествена вечеря, а също така и подготовката и публикацията на изнесените доклади. Таксата не покрива разноските на участниците за път и настаняване.

Срок за внасяне на таксата – 30 април 2014 година.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP 

Председател на организационния комитет

Секретар на конференцията

проф. Ирена Сарновска-Гефинг

д. ф. н. Патрик Боровяк, Ева Новак-Пастерска