RAMOWY PROGRAM XIX MiOKO

Draft programme

of the 19th International and National

ONOMASTIC CONFERENCE

Gniezno

Saturday, 20.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 –11.30                 Opening and plenary (3 papers)

11.30 – 12.00             Coffee break

12.00 – 13.30             Sessions (3 papers in each of 5 parallel sessions)

13.30 – 14.30             Lunch

14.30 – 16.00             Sessions (3 papers in each of 5 parallel sessions)

16.30 – 18.30             Excursion

19.00                             Dinner

Sunday, 21.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 – 11.00               Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

11.00 – 11.30             Coffee break

11.30 – 13.30              Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

13.30 – 15.00             Lunch

15.00 – 16.30              Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

16.30 – 17.00             Coffee break

17.00 – 18.30             Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

19.30                           Gala dinner

BESIDES

9:00 – 11:3                              Meeting of the Commission of Onomastics and the Slavic Commission at the International Committee of Slavists (ICS)

Monday, 22.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 – 11.00               Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

11.00 – 11.30             Coffee break

11.30 – 13.30             Plenary (3 papers) and closing ceremony

13.30 – 14.30             Lunch

126 papers in total

Институтът по полска филология UAM

Катедрата по граматика на съвременния полски език и ономастика

Институтът по славянска филология UAM

Институтът по европейска култура на UAM в Гниезно

Ви канят на

XIX Международна и полска ономастична конференция

Функции на собствените имена в културата и комуникацията

която ще се състои

на 20-22 септември 2014 година в Гниезно.

в Института по европейска култура на адрес: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7

Целта на конференцията е да представи особеностите на колкото може по-голяма група имена и изпълняваните от тях функции както в съвременния свят, така и в миналото. Обект на нашите дискусии ще бъдат когнитивните основи на процеса на даване на имена, причините за промяна на имената, мотивацията на стари и новосъздадени лични имена. Ще търсим нови методики за изследване на функциите на имената.

Тематични предложения:

 • стари и нови собствени имена в контекста на съвременните културни промени и променящите се условия за комуникация,
 • nomina propria в исторически и съвременен дискурс,
 • тенденции и мода при избора на имена,
 • нови имена – нови медии,
 • прагматика (ефективна комуникация при употребата на лични имена),
 • контексти на имената,
 • функции на собствените имена в литературата и езиковия узус,
 • йерархия на функциите и класификация на имената,
 • функциите на езика спрямо функциите на собствените имена,
 • идентитет и комуникация,
 • причини за промяна на имената (антропоними и топоними),
 • когнитивни основи на процеса на даване на имена.

bg_formularz.doc

Моля, изпратете попълнения регистрационен формуляр (bg_formularz.doc)

на адрес: mioko@amu.edu.pl до 30 април 2014 година.

Таксата за участие в конференцията е 350 злоти и покрива информационните материали, закуските и обядите – в това число тържествена вечеря, а също така и подготовката и публикацията на изнесените доклади. Таксата не покрива разноските на участниците за път и настаняване.

Срок за внасяне на таксата – 30 април 2014 година.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.

Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP 

Председател на организационния комитет

Секретар на конференцията

проф. Ирена Сарновска-Гефинг

д. ф. н. Патрик Боровяк, Ева Новак-Пастерска

Rozkład jazdy PKP

Tutaj znajdą Państwo połączenia z Poznania do Gniezna i z Gniezna do Poznania:
Wyszukiwarka połączeń kolejowych
lub Twój plan podróży